Synchronizacja pracy maszyn w liniach rozlewniczych oraz odpowiednie sterowanie transporterami zapewniają wzrost efektywności pracy i zwiększenie wyników produkcji.

Wykorzystujemy specjalne algorytmy sterowania pozwalające na zmniejszenie naporów opakowań przed maszynami oraz hałas w przypadku opakowań szklanych. Przy średnich i wysokich wydajnościach linii produkcyjnych wykorzystujemy dozowanie ilościowe butelek / słoików do maszyn według aktualnego zapotrzebowania maszyny co pozwala zachować stałą liczbę opakowań przed maszyną.

Redukcja dystansu pomiędzy butelkami szklanymi na transporterach znacząco obniża hałas transportu szkła. Synchronizacja prędkości transporterów z maszynami zmniejsza napory tworzące się przed wejściem do maszyny w przypadku nieumiejętnego sterowania przenośnikami.

Jako standard do sterowania transportem wewnętrznym zakładu produkcyjnego wykorzystujemy:

 • falowniki wektorowe renomowanych producentów (Omron, Control Techniques, Siemens, Danfoss. Lenze) sterowane analogowo lub z wykorzystaniem sieci przemysłowych (m.in. PROFINET, EtherCAT), również w systemie zdecentralizowanym montowane na silnikach,
 • sterowniki PLC (Siemens, Beckhoff, Omron),
 • dotykowe panele HMI 7-12",
 • czujniki (Omron, Wenglor, Turck/Banner, Sick),
 • sieciowe wyspy sygnałowe (koncentratory) - (PROFINET, EtherCAT),
 • wymianę syngałowo z maszynami linii cyfrowo/analogowo lub z wykorzystaniem sieci przemysłowych,
 • analiza wydajności linii, OEE.

Wdrożenie systemu sterowania transprotu wewnętrznego wykonujemy według wymagań Klienta lub kompleksowo począwszy od projektu, przez montaż, uruchomienie i serwis.

 

Typowy zestaw maszyn wchodzących w skład linii rozlewniczej to: depaletyzator / rozdmuchiwarka, inliner / singuliner do liniowania opakowań w jeden rząd, płuczka / przedmuchiwarka, nalewarka lub dozownica, zamykarka / zakręcarka, kontroler poziomu i obecności nakrętki, pasteryzator, osuszacz butelek / słoików, etykieciarka, pakowarka, paletyzator, owijarka palet, system sterowania transporterów opakowań pojedynczych i zbiorczych, smarowanie taśm transporterów oraz maszyny procesowe do przygotowania pakowanego produktu.

 

 

Przykłady zrealizowanych projektów:

 • linia pakująca słoiki z przetworami owocowo-warzywnymi, 84 silniki ze zintegrowanym falownikiem LENZE Motec 8400. Komunikacja EtherCAT, sterownik PLC Beckhoff, 4 inlinery słoików, wydajność 15000 słoików/h.

 

 • linia rozlewnicza dla przemysłu spirytusowego, 21 falowników OMRON MX2. Sterowanie prędkością z wykorzystaniem sygnałów analogowych. Sterownik PLC Siemens ET200S, wyspy sygnałowe TURCK (PROFINET) - 2 inlinery butelek, stół buforowy, wydajność 25000 butelek/h.

 

 • linia rozlewnicza 16 falowników Siemens G120C sterowanych przez sieć PROFINET, sterownik Siemens S7-300, panel Siemens TP700 Comfort, przemysł spirytusowy, transport butelek szklanych i kartonów, wydajność 17000 but/h.

 

 • 2 linie / 33 silniki / falowniki Siemens G120C sterowanych przez sieć PROFINET, sterownik Siemens ET200S, panel Siemens TP700 Comfort, przemysł owocowo-warzywny, transport słoików i zgrzewek, wydajność 14000 słoików/h.

 

 • linia 33 silniki / falowniki Control Techniques sterowanych z wykorzystaniem sieci EhterCAT przez sterownik PLC Beckhoff, panel Weintek, transport butelek szklanych i kartonów, przemysł spirytusowy, wydajność 15000 but/h

 

 • linia 15 silników / falowników ABB sterowanych analogowo przez sterownik Siemens S7-300, panel Proface, transport butelek PET 5l, kategoria napoje, wydajność 2200 but/h,

 

 • odcinek linii wraz z maszyną do sleevowania butelek PET, 11 silników / falowników OMRON MX2, sterowanie analogowe z wykorzystaniem PLC Siemens S7-300, panel Proface, butelki PET, napoje, wydajność 35000 but/h,

 

 • 2 linie / 21 silników / falowników OMRON MX2 sterowanych przez EtherCAT, PLC Beckhoff, panel Weintek, przemysł mleczarski, wydajność 12500 but/h,

 

 • linia 24 falowniki Omron V1000 sterowanych analogowo, PLC Siemens S7-300, panel Proface, przemysł mleczarki, wydajność 13500 but/h,

 

 • odcinek linii wraz z maszyną do sleevowania butelek PET, 8 falowników Omron JX sterowanych sieciowo przez MODBUS RTU, sterownik PLC Omron, panel Omron, butelki PET, napoje, wydajność 11000 but/h

 

 

Efektywność

Zwiększenie Efektywności i Wydajności Pracy Maszyn w liniach produkcyjnych.
Ograniczenie mikroprzestojów.
Automatyczne raportowanie wyników produkcji, OEE.

Kontakt

RAPIS
ul. Szeligowska 36
01-320 Warszawa
tel. +48 22 398 44 90