http://www.rapis.com.pl/rapis/data/uploads/banner/serwis_sub.jpg

Modernizacja sterowania maszyn

Wymiana i modyfikacje układów sterowania maszyn i urządzeń produkcyjnych

 

Projektujemy i wdrażamy systemy kontroli istniejących maszyn.

          Zakres modernizacji układów sterowania najczęściej obejmuje kompletną wymianę szafy sterowniczej wraz z podzespołami elektrycznymi, oczujnikowaniem i pełnym okablowaniem. Maszyny wdrożone do produkcji kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu są zazwyczaj sprawne mechanicznie, a problemy w ich użytkowaniu sprawia przestarzałe sterowanie.

          Realizujemy również przypadki wymiany częściowej systemów sterowania, takie jak na przykład:

 • wymianę sterowników PLC i paneli HMI w maszynach z dedykowanym mikroprocesorowym układem scalonym nadzorującym pracę maszyn w przypadku gdy części zamienne nie są już dostępne lub ich koszt przewyższa cenę nowego sterownika,

 • zamiana napędów: sterowniki krokowe, prądu stałego, falowniki i serwonapędy,

 • modernizacja układu bezpieczeństwa maszyny, dostosowanie do wymogów dyrektywy maszynowej i norm zharmonizowanych,

 • zastąpienie układu przekaźnikowo stycznikowego sterowania maszyn lub przetworników pomiarowych,

 • migracja systemu S5 na S7 Siemens lub inne,

 • zmiany programu sterowania w celu poprawy wydajności,  efektywności i ergonomi pracy lub zwiększenie możliwości produkcyjnych poprzez dodanie nowych opcji sterowania,

 • wymiana uszkodzonych elementów układu sterowania czujników, koncentratorów / wysp sygnałowych,

 • dostosowanie programów sterowania po rozbudowie urządzenia, modyfikacji mechanicznej maszyny lub zmianie konfiguracji linii produkcyjnej,

 • dodanie obsługi nowych formatów / receptur przez maszyny - z opcją samodzielnego tworzenia nowych formatów lub receptur z poziomu panelu HMI a także możliwością ich kopiowania i robienia backupu,

 • optymalizacja sterowania maszyn i linii pod kątem zmniejszenia zużycia mediów.

 

Realizujemy modernizacje wszystkich typów maszyn i linii przemysłowych a także instalacji procesowych, również niestandardowych i nietypowych.

Główne obszary działania:

 • maszyny pakujące różnego typu,
 • przemysł opakowaniowy, drzewny, rozlewniczy, owocowo warzywny, spożywczy, farmaceutyczny,
 • maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • linie produkcyjne,
 • transportery.

Efektywność

Zwiększenie Efektywności i Wydajności Pracy Maszyn w liniach produkcyjnych.
Ograniczenie mikroprzestojów.
Automatyczne raportowanie wyników produkcji, OEE.

Kontakt

RAPIS
ul. Szeligowska 36
01-320 Warszawa
tel. +48 22 398 44 90